logo
Cebon werkt met kleinere boeren
15/10/2021
Duurzaam & sociaal aanvaardbaar te werk gaan
facebook

Cebon vertrouwt op een gevestigde regeling van telers die leveren volgens de overeengekomen plannen, kwaliteit en prijzen.
Daarnaast moeten deze telers bij het Ministerie van Gender en Sociale Diensten zijn geregistreerd. De boeren nemen deel aan trainingen zoals groepsdynamiek, ondernemerschap, administratie, enz. Cebon zal alleen werken met boerengroepen waarvan het bestuursorgaan vrouwen omvat.
Verder stimuleert en begeleidt ons merk de boerengroepen met Fairtrade-certificering. Het systeem zorgt niet alleen voor een correcte minimumprijs, het genereert ook een premie voor de boeren. Het draagt ​​bij tot het versterken van hun levenskwaliteit.
Met het premiefonds subsidiëren de CBO’s de productiekosten door boeren te voorzien van grondstoffen zoals zaden, meststoffen en pesticiden, waardoor hun marges worden verbeterd; maar ook projecten worden uitgevoerd ten voordele van de gemeenschap (waterputten graven, infrastructuur verbeteren, enz.).

Uit ervaring blijkt dat de Fairtrade-certificering niet alleen het inkomensniveau van de boeren beïnvloedt, maar ook een vicieuze cirkel in gang zet:
• Gecertificeerde boerengroepen zijn aanzienlijk beter in staat om hun organisaties op een eerlijke en transparante manier democratisch te controleren en te besturen, waardoor de interne samenhang en betrouwbaarheid wordt vergroot.
• Het Fairtrade-systeem vergroot de capaciteit van boeren om de marktkansen in de export van groenten naar nichemarkten te benutten.
• Er zijn interne controlesystemen ingevoerd die de traceerbaarheid van de producten garanderen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen op het gebied van milieubehoud.

facebook